Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni, her türlü yapının iç veya dış cephesinde yer alması gereken ve acil durumlarda bölgeden ayrılmayı sağlayan bir güvenlik sistemidir. Çeşitli firmalar tarafından üretilen ve yapılara entegre edilen bu ürünler, 2 genel başlıkta karşımıza çıkıyor:

 1. Z Tipi
 2. Dairesel

Bu iki ana gruptan ayrı olarak; katlanabilir ve özel tasarım sistemler de bulunmaktadır. Hangi binalarda nasıl bir kurgu meydana getirilmesi gerektiği, çeşitli yasalara göre belirlenir. Yangından Korunma Yönetmeliği’nde yer alan hususlar, yol haritasının planlanmasında yardımcı olur. İnsan hayatı ve mal güvenliği, ikamet alanlarında ve bilhassa çeşitli iş yerlerinde oldukça önemli. Ayrıca akla gelebilecek her türlü afette ve mahsur kalma durumunda, böyle bir kaçış planının yer alması büyük avantaj sağlar. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve çok katlı organize edilmiş binalarda, tahliye işlemleri de kompleks olabilmektedir. Bu süreçte panik hâli ile bina içlerinde insan kitleleri meydana gelebilir. Yangın ve benzeri durumlarda tahliye işlemi, yaralanmaların en çok görüldüğü süreç. Bunun için önceden planlanmış ve türlü dış etkilere mukavemet gösteren bir kaçış yolu tasarlamak gerekiyor.

Yangın Verdiveni

Bir başka önemli nokta; sistemin güvenilirliği ve dayanıklılığı. Binaları etki altına alan her türlü menfî olay, pek çok yüzeyde geri dönüşümsüz hasarlar bırakıyor. Böyle durumlarda tahliye seçenekleri içinde yer alan tüm sistemlerin oldukça güçlü bir maddeden imâl edilmesi lazım. Pek çok ihtimal hesabı dikkate alınmalı, insan kapasitesi ve zaman aşımı karşısında kullanılabilirliğini yitirmemelidir.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Kaçış merdivenleri, yapısal ve kullanıcı nitelikleri göz önüne alınarak iç ve dış bölmelere adapte edilebilir. Temelde aynı prensip üzerine kurgulanan bu sistemler, her iki hâlde de belli bir kaliteye ulaşması gerekiyor. Özetle; bu sistemleri uyarlandıkları yapı bölmesine ve tipolojisine göre gruplara ayırmak mümkün. Yapının yüksekliği, tercih edilecek modelin belirlenmesinde en büyük etkiye sahip. Yüksek binalarda Z tipi merdiven kullanılırken, alçak yapılanmalarda dairesel merdiven kullanımı yaygındır. Tercih sürecinde kat sayısına ve yapı tipine göre uyarlanacak sistem, bağlı yönetmelikte belirlenmiştir.

Her iki ürün grubunda da bazı imâlat hesapları ve uyulması gereken kurallar mevcut. Üretimde uygulanacak teknik adımlar, aynı zamanda yapısal uyarlama sürecinde de bazı maddelerle sabitlenmiştir.

NK Teknik firması olarak; müşterilerden gelen talepler doğrultusunda tüm yasal adımlar atılmaktadır. Hangi ürün grubundan tercih etmeniz gerektiğini, firmamızın tecrübeli personelleriyle birlikte sonuca erdirebilirsiniz. Bunun için öncelikle iletişim kanallarımızdan irtibata geçmeniz gerekiyor. Bundan sonra kurgu ve projelendirme için ücretsiz keşif programlarımız bulunmaktadır. Yapısal inceleme sonunda, binanıza gereken en güvenli ve yasal kaçış stratejisi uygulanacaktır. Firmamız ürün çeşitleri arasından yapılacak tüm tercihlerde, teknik detaylarla yol almaktadır. Böylece daha güvenilir ve uzun ömürlü bir kurulum gerçekleştirilmiş olur. Planlama aşamasından sonra firmamız gerekli maliyet hesabını da yaparak size en ekonomik teklifi sunar. Her yapı eklentisinin üretimsel kalitesi kadar, uygulama sürecindeki personel yetkinliği de önem taşımaktadır. Bireylerin can ve mal güvenliği, ancak bahsi geçen hususların birlikte sağlanması ile mümkün olacaktır.

Z Tipi Yangın Merdiveni

Z Tipi yangın merdiveni, bina ömrü kadar fayda sağlayacak bir dayanıklılıkta üretilmektedir. Kullanım alanı oldukça geniş olan bu ürün, ehil kişiler tarafından üretilmeli ve deneyimli firmalarca yapılara kurgulanmalıdır. Bu sistem de kendi içinde iki alt başlıkta incelenebilir. Bunlar:

 1. Standart (düz) Z Tipi
 2. Çift Kollu Z Tipi

Her iki üründe de yüksek dayanıklılık yetisi bulunuyor. Dış etkilere karşı gösterdiği direnç ve yıpranma oranının düşük olması da tercih edilmesinde en büyük etkiye sahip. Binalarda meydana gelebilecek her türlü tehlike durumunda, güvenilir ve hızlı bir açık alan entegrasyonu sağlar. Bu tip sistemlerin yer aldığı binalarda, olası afetlerde ölüm ve yaralanma oranı en aza indirgenmektedir. Tabi bu süreçte dikkat edilmesi ve uyulması gereken birtakım zorunluluklar da bulunuyor. Öncelikle, kurgulanacak mekanizmada yer alması gereken birincil maddelere bakalım. Bunlar ürün geliştirme, imâlat ve montaj aşamalarında bulunması gereken aslî özelliklerdir. En genel anlamda;

 • Ham madde seçimi
 • Sağlamlık
 • Yük kapasitesi
 • Korozyona karşı direnç
 • Yönetmeliğe ve kaçış talimatlarına uygunluk
 • Uzun ömürlülük
 • Yoğun ısı, darbe ve ağırlık karşısında dayanıklılık
 • Bölgesel ve iklimsel uyum

Ana hatlarıyla bir güvenlik sisteminin üretimden kullanıma gelen süreçte taşıması gereken nitelikler bu şekilde özetlenebilir. Bunlardan ayrı olarak, çeşitli yasal prosedürlerin de sürece dahil edilmesi gerekiyor.

Z tipi merdiven nerelerde kullanılır?

Bu gelişmiş yangın kaçış sisteminin fonksiyonel ve çok kapsamlı yapısı, değişen yapı tiplerinde uyumluluk gösterir. Yüksekliği fazla olan binalarda oldukça elverişlidir. Ayrıca çok katlı ve enine genişleyen komplike binalar için de idealdir. İç mahâlde çok bölmeli bir yapılanma gösteren strüktürlerde, bu tip bir sistemin düşünülmesi güvenlik düzeyi açısından olumlu bir tercih olacaktır. Ayrıca bireysel hacim ve ortamdaki insan yoğunluğu açısından da yüksek bir nicelik gösteren alanlarda da ergonomik bir çözüm sunar.

Bu tip bir üretimden istifade edecekseniz, üretici ve hizmet sağlayıcı firmanın niteliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yasal belgelere sahip ve sektörel deneyimi yüksek firmalardan hizmet almalı, hayatî riskleri ekarte etmelisiniz. Bugün pek çok firma tarafından üretimi ve satışı sağlanan ürün, eksik ve yanlış yaklaşımlar sonucu beklenen performansı sergileyemiyor. Bunlardan bir çoğu, kısa süreçlerde yıpranarak olası riskleri ikiye katlıyor. Ayrıca acil durumlarda çok fazla insanın kullanacağı hesap edildiğinde, süreçte meydana gelebilecek bir aksaklık çok büyük yıkımlara sebep olabiliyor.

Bir firmadan maliyet hesabı ve keşif ücreti talep ettiğinizde, şirket çalışanlarının ve kullanılacak ürünün resmî belgelerini görmeyi talep edin. Böylece hem kendi yaşamınızı hem de çevresel güvenlik gereksinimini riske atmamış olacaksınız.

Dairesel Yangın Merdiveni

Dairesel yangın merdiveni, diğer ürün grupları gibi bazı kriterlere bağlı olarak üretilmektedir. Daha çok yapıya sağladığı görsel katılım ile tercih edilen bir ürün grubudur. Kullanılacağı yapı organizasyonuna yeterli oluo olmadığı iyi hesaplanmalı ve buna göre karar verilmeli. Aksi hâlde işlevsiz bir görünüm olarak büyük riskler meydana getirebilir. Bu sistemler de döner ve spiral modellerde karşımıza çıkıyor. Ayrıca kova merdiven olarak adlandırılan bir alt grup da bulunmaktadır. Yapı ile uygunluk incelemesi yapılarak, proje ve montaj uygulaması hayata geçirilebilir.

Eskiden pek çok yapıda bu tip mekanizmaları daha sıklıkla görüyorduk. Bunda en birincil faktör, dizayn ve tasarım açısından kullanıcıları tatmin eden bir üretim olması. Özellikle halka açık hizmet sektörü kapsamında yer alan binalarda, görsel sunum açısından tercih edilmekteydi. Bazı hâllerde yetersiz kaldığına dair oldukça yoğun bir fikir birliği oluştu. Bu aşamadan sonra yasal yönetmelikte revizyona gidildi. Şu an dairesel kaçış merdiveni kullanılacak alan tipolojisi oldukça daraltılmıştır. Ayrıca en fazla 4 kat yüksekliğe kadar kullanımına izin verilmektedir. Azami yükseklik sınırı ise 9,5 metre olarak belirlenmiştir. Bu seviyeden sonra yapımı ve montajı tamamen yasaktır. Süreç sonunda gerekli ruhsatın alınabilmesi ve daha da önemlisi can tehlikesinin önlenmesi açısından bu kurallara riayet etmek gerekiyor.

Sistem nerelerde kullanılır?

Bugün yeni imar edilen tüm strüktürel oluşumlarda, güvenlik sistemlerinin kurgusu için gerekli alan bırakılmaktadır. Bu sayede her türlü ek yapı organının adaptasyonu pratik bir şekilde sağlanabiliyor. Burada dikkat edilecek nokta; yapı ile sistem uyumu. Ayrıca devlet tarafından birey ve kurumlara dikte edilen yönergelere bağlı kalmak gerekiyor. Dairesel merdivenler, basit bir üretimle daha fazla dekoratif nitelik sergiler. Dayanıklılığı ve kullanım ömrü Z tipi’ne kıyasla oldukça alt limitlerdedir. Tüm bu özelliklerinden dolayı satın alım ve kurulum maliyetleri de düşüktür. Özetle;

 • İnsan yoğunluğu az,
 • En fazla 3-4 katlı,
 • 9,5 metreden düşük,
 • Yönetmelikte belirlenmiş,

yapılarda uygulanabilmektedir.

Katlanabilir Yangın Merdiveni

Gerekli hâllerde açılıp kapanabilen, katlanarak yerden tasarruf sağlayan ve gelişmiş bir üretim sürecine sahip bu sistemler, opsiyonel tasarımlarla da desteklenmektedir. Akrobat merdiven olarak da piyasada karşınıza çıkabilir. Bazı modellerde güvenli iniş için ek düzenekler de sisteme dahil edilir. Kullanım açısından gelişmiş bir alan yaratır. Ayrıca oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü ürünlerdir. Gelişen teknolojiyle birlikte, yapının iç ve dış yüzeylerine sabitlenen sistemler, yerini portatif kurgulara bıraktı. Önceleri Avrupa’da belli bölgelerde karşımıza çıkan bu spesiyal uygulama, bugün ülkemizde de pek çok yapı ögesinde kullanılıyor. Görsel estetik kaygısının yüksek olduğu yapılarda ve alan tasarrufu arzulanan durumlarda büyük bir avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Bu sistemin en dikkat çekici avantajları şu şekildedir:

 • Çok uzun yıllar bakım gerektirmeden kullanılabilir.
 • Dış müdahalelere maruz kalmadıkları için, en az etkiyi alırlar.
 • Oldukça şık ve dekoratif bir profile sahiptir.
 • Her kattan çıkışı sağlanabilir.
 • Makaralı bir sistemle açılıp kapanması basitleştirilmiştir.
 • Acil durumlarda hazır duruma gelmesi oldukça kısa sürmektedir.

Bu tip alternatif sistemlerin üretiminde de teknik donanım ve bilgi birikimi büyük önem taşıyor. Gerekli durumlarda bir aksaklığın meydana gelmemesi için ekstra bir özen göstermek şart. Özellikle portatif kullanımlı tüm sistemlerde, açıp kapamaya yarayan mekanizmanın sürdürülebilirliği önemli. Aksi hâlde tahliyede vâdedilen süre, çok daha uzun olabilmekte ve hatta can kaybı gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilmektedir.

Özel Tasarım Yangın Merdiveni

NK Teknik, çeşitli müşteri taleplerini en güvenilir ve hızlı bir şekilde hayata geçirmektedir. İnsan hayatı ve bireysel beklentiler ışığında faaliyet sergileyen kurumumuz, çeşitli sistemlerin üretim ve montajında kalifiye bir hizmet sağlamaktadır. Binaların güvenlik sistemleri kapsamında yer alan bu ürün grubunda da kişiye ve yapıya göre farklı oluşumlar yaratmak mümkün. Burada kişisel zevklere ve yapı tipolojisinin mimarî karakterine en uygun düşecek planlamayı saptamak önemli. Her teknik yapılanma öncesi, firmamız alan analiz hizmeti sunmaktadır. Ücretsiz keşif servisimiz, bina tahlili ve bireysel yönelimlerin saptanması sürecini hayata geçirir. Bundan sonra arzu edilen ebat, tasarım ve malzeme ile daha spesiyal bir üretim/montaj hizmeti sağlanacaktır.

Müşteriyle birlikte karar verilen sistemin ana hatları, gerekli yönetmeliğe uygun bir şekilde atölyelerde hazırlanır. Gerekli uygulamalar binada gerçekleştirilecektir. Kurgu ve montaj aşaması da tamamlanarak, arzu edilen sipariş kullanıma hazır hâle getirilir. Firmamız bu tip taleplerinizde de hızlı ve garantili bir hizmet sunar. Ayrıca ekonomik bir bütçe planlaması ile, süreç sonunda cep yakmayan bir maliyet çıkarılacaktır.

Beklentilerinizi ve ek taleplerinizi bize ileterek en ergonomik – estetik ve ekonomik projenin hayata geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

Yangın Merdiveni Fiyatı

Binalara inşaat aşamasında ve sonrasında olmak üzere uyarlanabilen bu güvenlik sistemlerinde en merak edilen konulardan biri, ürün fiyatları. Üretici firmanın fiyat politikası kadar, kullanılan malzeme tipi ve ölçüleri de bu sürece interaktif bir katılım sağlar. Ucuz yangın merdiveni üreten pek çok firma, bu konuda gerekli standartları sağlamada yetersiz kalacaktır. Ucuz malzeme ve ucuz işçilik, ürün kalitesini asimile eden bir durum.

Yangın Merdiveni Firmaları

NK Teknik; ucuz iş gücü ve malzeme yerine, ekonomik hizmet paketleri ve avantajlı kurulum hizmetleri vâdeder. Kalite standartlarından  ödün verilmeden, bütçesel kolaylık sağlamak üzere bir kroki oluşturur. Elbette bu süreçte uygulama alanı, müşteri beklentileri, ek hizmet talepleri ve model seçenekleri gibi parametreler bütçe planlamasına yön verir. Çeşitli konstrüksüyonlarda fizibilite ve uyum süreci de farklılık arz eder. Özetle, sabit bir rakamdan bahsetmek her zaman için makul bir yaklaşım olmayacaktır. Kişiye ve yapıya özel bir planlama yaparak, hizmet planının ne kadarlık bir harcama eğilimi yaratacağı hassas bir şekilde hesaplanabilir.

Yangın Merdiveni Maliyeti

NK Teknik, tüm hizmet dallarında sağladığı avantajlı hizmet olanaklarını, bu güvenli kaçış sistemlerinde de müşterilere yansıtmaktadır. Maliyet hesabı yapılırken, firmamız ücretsiz keşif uygulaması ile birebir analiz programı hayata geçirir. Böylece afakî rakamlarla müşteriye ekstra ödemelerin çıkartılması da ekarte edilmiş olacaktır. Firmamızdan teklif almak için; arzu ettiğiniz gün ve saate randevu oluşturabilir ve hiçbir ücret ödemeden yapısal tahlil ve maliyet hesabı hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Bu düzeneklerde toplam maliyete etki eden birtakım âmiller bulunuyor. Z tipi ile dairesel oluşumlarda da bariz bir ücretlendirme farkı bulunmaktadır. Kişiye özel tasarımlarda ve ek mekanizmalı portatif sistemlerde de yine daha yüksek bir maliyetten söz edilebilir. Ünitenin kullanıldığı malzeme, toplam boyut, kaçış imkânı sunan kapılar ve benzer değişkenler göz önüne alınarak en realist maliyet hesabını yapmak mümkün. Piyasa ortalaması 500 ila 2000 TL arası değişen çıkış kapıları, yine kişiye ve yapıya özel bir tasarımla daha düşük ve yüksek bir bütçeye tekabül edebilir. Sistemin genel fiyatlandırması da yine firmaya ve tipolojiye göre 2000 ila 4000 TL arasında bir standarda sahiptir. Burada da bireysel taleplere ve proje sürecine göre daha düşük ve yüksek rakamlardan bahsetmek de mümkün.

Özetle; nokta atışı bir maliyet hesabı için, öncelikle projelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Teklif oluşturma uygulamaları, yine iş bilirlik ve deneyim isteyen bir hizmet kolu. Her yapının ihtiyaç duyduğu kurgu ve sistematiği doğru okuyabilen personellerle, ekonomik ve kaliteli bir program yaratmak mümkün. Daha ucuz hizmet sağlayabilmek adına malzemeden ve iş gücünden çalan merdiven altı firmalardan uzak durmanız gerekiyor. Binalarda yangın, sel, deprem ve benzer afetlerde kaçış yollarının bulunması bir zaruriyet. Özellikle kamusal ve toplu kullanıma açık alanlarda bu kurguların bulunmaması, cezaî yaptırımları da beraberinde getirecektir. Onaylı ruhsat alabilmek adına, hizmet talep edeceğiniz firmanın resmî geçerliliği ve kullanılacak malzeme ve yöntemlerin standartlara uygunluğu önem taşımaktadır.

Yangın Merdiveni İmalatı

Yangın merdiveni imalatı; ürün kategorisine göre belli teknik adımların atılmasını gerekli kılan bir süreçtir. İmalat firmaları tarafından uyulması gereken yönergeler ve kullanılmasına izin verilen hammaddeler mevcut.

Z tipi merdiven imalatı nasıldır?

Bu sistem, sabit kaçış bölmesi olarak ömür boyu belli kriterleri taşıyacak düzeyde olmak zorunda. Yıpranabilir ve darbelere hassasiyeti yüksek maddelerden üretilmesi fayda sağlamaz. Her basamak standart ölçülerde olup, birbiri ile eşit aralıklarda ve uzunlukta olması gerekiyor. Yağmur, rüzgâr ve yük taşıma ile kısa sürede eskiyen malzeme kullanımı, can güvenliğini tehlikeye atması bakımından kesinlikle başvurulmaması gereken bir yoldur. Hem hayatî riskler hem de bütçe maliyeti açısından uzun süre dayanıklılık vâdeden bir üretim süreci gerçekleştirilmelidir. Çürümeye karşı direnç gösteren ürünler, belli ek maddelerle desteklenerek koruma altına alınır.

Bu mekanizmalar; yaşanabilirliği ve güvenliği garanti altına alacak düzeyde tasarlanmalıdır. Prosedürde, basamak ölçüleri, uzunluğu, azamî ve asgarî yükseklikler, taşıma kapasitesi gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu doğrultuda organize edilecek tüm düzenekler, uzun yıllar güven ve konforu birarada sunacaktır. Üretimde dikkate alınacak tüm detaylar ve standartlara uyması zorunlu adımlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Basamak ve korkulukların en/boy ölçüleri
 • Her basamak arası mesafe
 • Yatay bağlantı bölmelerinin standardı
 • Bina ve çevresel uyumluluk
 • Zemin buluşmasında açık alan kurgusu
 • Yük kapasitesi
 • Korozyona karşı dayanıklılık

 

Yangın Merdiveni Yönetmelik

Bayındırlık sürecinde bulunan yapılarda ve hâli hazırda kullanımda olan binalarda, yangın çıkış sistemlerinin uyarlanması belli yönergelere bağlanmıştır.  Yönetmelikte yer alan maddeler bu sistemlerin imalatından, kurgu ve tasarım sürecine kadar uyulması gereken adımları içerir. Hizmeti uygulayacak firmanın da taşıması gereken özellikler yine yönetmelikte yer alan maddelerle belirlenmiştir. Montaj programları, yapı ve sistem arasındaki uyum, bölgesel farklılıklar gibi çeşitli unsurlar da dikkate alınacaktır.

Yangın merdiveni yönetmeliğinde yer alan maddeler nelerdir?

Binaların yangından korunması hakkında yayınlanan yönetmelikte, bu sistemlerin planlanmasında dikkat edilecek hususiyetler sıralanmıştır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki maddelerde özet hâlinde sunulmaktadır:

 1. Yanıcı madde kullanımı tamamen yasaktır. Her madde belli bir seviyeden sonra yanmaya açık hâle gelebilir. Yönetmelikte yer alan ilgili maddeye göre, bu sistemlerin en az 2 saat boyunca yangına karşı direnç gösterecek seviyede olması gerekiyor.
 2. Ayrıca 1,5 saat boyunca duman geçişini engelleyen kapılarla yapıdan ayrılmalıdır.
 3. Yüksek binalarda 25 ve üzeri birey bulunması hâlinde, bu kaçış programı zorunlu olmaktadır.
 4. Kişi sayısı 50 ve üzerindeyse, her tip yapıda bu sistemlerin kurgulanması gerekiyor. Ayrıca bu statüde en az 2 çıkış kurgusu zorunlu olmaktadır.
 5. Yapının iç ve dış yüzeylerine sabitlenebilen çeşitli modeller, yine yüksekliğe göre tercih edilmektedir. Bu konuda sınırlama 21.50 metre olarak belirlenmiştir. Bu sınırı aşan binalarda kaçış merdiveni, yapıların dış yüzeylerinde açık merdiven kurgusu yasaktır.
 6. İnsan yoğunluğu yüksek alanlarda ve 500 alt limitini aşan binalarda çıkış bölme sayısı 3 olarak saptanmıştır. 1000 kişiden fazla insan kalabalığı olan binalarda da alt limit 4 olarak karşımıza çıkıyor.
 7. Bölmeler en fazla 17 en az 4 basamak mesafelerle geniş alanlar yaratılır.
 8. 30,50 ila 50 metre yapı yüksekliğinde 2 merdiven kurgulanmalıdır.
 9. Merdivenin bitiş noktasında zemin ile mesafesi en az 210 santimetre olarak sınırlandırılmıştır. En yüksek kot farkı ise 3 metre olarak sabitlenmiştir.

Bahsi geçen maddeler, en genel hatlarıyla bir kaçış sisteminde yer alması gereken niteliklere işaret ediyor. Adı geçen yönergede kurulum talimatları ve basamak ölçüleri gibi daha pek çok hususiyete değinilmektedir. Firmamız bu zorunluluklar ışığında, yasal bir çerçevede hizmet sunarak olası aksaklıkların  önüne geçmeyi hedef alır.

Yangın Merdiveni Ölçüleri

Yönetmelikte belirtilen yükseklik ve kot farkı gibi teknik detayların yanı-sıra, basamak ölçülerine de değinmek gerekiyor.

Merdiven basamakları hangi ölçüde tasarlanır?

Yasal yönergede yer alan bazı zorunluluklar, basamakların standardını belirlemede yardımcı olacaktır. Bu maddelere göre insanların kaçış sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları ve sürecin en ivedi şekilde nihayete erdirilmesi hedef alınmıştır. Yüksek mühendislik hesapları ile belirlenen bu standartlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Basamakların her biri aynı ölçüde ve aynı kot farkıyla dizayn edilir.
 • Yeni binalarda 100X25 cm olarak belirlenmiştir.
 • Yine yeni binalarda sahanlık ölçüleri 100X 200 cm. olarak saptanmıştır.
 • Basamak yüksekliğinde üst sınır 175 mm’dir.
 • Ayak basan alan genişliği için alt sınır 250 mm’dir.

Basamak genişliğinde sınır limitler, binanın yüksekliği ve insan sayısı gibi niceliksel değerlere göre belirlenir. Basamak ile tavan arasındaki mesafe ise, en az 200 cm olacak şekilde dizayn edilmelidir. İnsanların tahliyesinde çarpma ve yaralanma riskleri bu şekilde ekarte edilmiş olur.

Yangın Merdiveni Firmaları

Yangın merdiveni firmaları; öncelikle TSE belgesine sahip ve İtfaiğe yönetmeliğine uygun üretim yapan kuruluşlardır. Bu kriterleri sağlamayan hiçbir firmadan güvenli bir hizmet sağlamak mümkün olmayacaktır. Üretim ve montaj sürecini tayin eden yönergelere hâkim personeller ile hizmet veren kurumlar, can ve mal güvenliği açısından fayda sağlar. Ayrıca bu firmalar bünyesinde, sektörel deneyime sahip iş bilir mühendisler bulunmalı, bu teknik kadro ile hizmetin başından sonuna kadar titiz bir yaklaşım sağlanmalıdır.

NK Teknik, standart ve özel taleplerinizde yönetmeliğe uygun bir hizmet planı gerçekleştirir. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda binanıza en ergonomik tasarımı projelendirir. Bütçe hesaplaması sürecinde gerçekleştirdiğimiz keşif hizmetimiz tamamen ücretsizdir. Bütçenize uygun, ekonomik bir maliyet hesabı yapan kurumumuz, ucuz iş gücü sağlamak adına kalite ve güvenlikten ödün vermemektedir. Garantili hizmet standartlarımız ve sürecin işleyişi hakkında bilgi edinmek için 7/24 danışma hattından bize ulaşabilirsiniz. Fiyat ve teklif almak için dilediğiniz gün ve saate randevu oluşturabilirsiniz.