Site Yöneticiliği

Site Yöneticiliği; Toplu ikamete imkan veren her yapılanmanın, kendi içinde belli kuralları ve işleyişi vardır. Bu mekanlarda bulunan kat malikleri ve kiracılar, sistemin gerektirdiği kurallara uymak durumundadır. Özellikle, kendi sınırları içinde bina oluşumları barındıran ve bünyesinde birçok sosyal aktiviteye imkan tanıyan sitelerde, belli prosedürlere daha da itinayla riayet edilmesi gerekmektedir.

Site Yöneticiliği Şirketi

Sitelerin, sistematik ve dönüşümlü olarak uygulanması gereken bir tüzüğe tabi oldukları muhakkak. Site yönetim kanununda yer alan tüm veriler ışığında bu tüzük oluşturulur. Peki, bu yaşam alanlarında süreklilik arz eden faaliyetler nedir? İşte onlardan bazıları;

  • Muhasebe kayıtlarının tutulması.
  • Aidatların toplanması.
  • Binaların ve açık alanların temizliği.
  • Park, bahçe ve asansör bakımı.
  • Çalışan maaşlarının düzenlenmesi ve takibi.
  • Tamir ve onarım faaliyetleri.
  • Güvenlik hizmetleri.

Bu maddeler, bina topluluklarına, ek yapılanmalara ve kütlesel hacmin niceliğine bağlı olarak artabilmektedir. Örneğin; ortak kullanıma ayrılmış havuzlar, yürüyüş yolları, spor alanları gibi, işletim sorumluluğu kat sahipleri ve kiracılara ait olan tüm detaylar bu listeye eklenebilir.

Profesyonel Site Yöneticiliği

Hane ve konutların belli sınırlar içinde bir arada bulunması, yönetici düzeyinde uygulanacak faaliyetlerin takibini de zorlaştırmaktadır. Site yönetim sorumluluğu ve doğabilecek sorunların yaratacağı sıkıntı da buna paralel olarak artmaktadır. Profesyonel site yöneticiliği bu aksaklıkları gidermek yolunda hayata geçirilmiş uygulamalardan biri. Site sakinleri adına tüm mevzuatı deneyimli ve eğitimli kişiler tarafından yöneterek, süreçte yaşanabilecek anlaşmazlıkların ve bundan kaynaklanan aksamaların önüne geçiyor.

Hizmeti verecek firmaların kat malikleri ve onlara vekalet eden kiracıların katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda, yapılan ve yapılacak olan faaliyetler konusunda bir bilgilendirme sunumu yapması gerekmektedir. Ayrıca yönetim faaliyetlerini ve harcamaları gösteren bir web sayfasının kurulması, şeffaf ve güvenilir bir sistem sağlayacaktır.

Çok zaman göze batmayan yönetim sorunları, totalde hukuki yollara götüren büyük sorunlar halini alabiliyor. Siteye yeni bir müdahale yapılması söz konusu olduğunda ya da aidatların ödenmemesi gibi sorunlarla karşılaşıldığında çokça zaman ve emek kaybına yol açabiliyor. Bu yüzden işi profesyonellere bırakmak daha reel bir çözüm yolu olacaktır.

Site Yöneticiliği Şirketi

Konutların düzenini sağlamak yönünde hizmet veren şirketler; tüm mali ve hukuki işlemlerin sorumluluğunu üzerine almaktadır. Bunlara ek olarak genel bakım-temizlik ve onarım işlerinin de yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Toplanan aidatlardan oluşturulan birikimi en verimli şekilde harcayarak, bu harcamaların gerekliliğini ibraz etmek zorundadır. Ayrıca tüm hizmet alımlarına ve faaliyetlere herkesin ulaşımını sağlamalıdır.

İkamet edilen alanlar dışında; güvenlik görevlileri, otopark görevlileri, bahçe ve park görevlileri gibi tüm personellerin ödemeleri ve temini gibi konularda da profesyonel yönetim şirketleri devreye girerek hızlı ve pratik bir çözüm sağlamaktadır. Bir binada ya da binaların bir arada bulunduğu sınırlar dahilinde en önemli uygulama, aidat havuzunun idare edilmesidir. Bu hususta tüm gelir-gider takviminin eksiksiz düzenlenmesi ve gerektiğinde faturalarla desteklenmesi elzemdir. Şirket ve bireyler arasında birebir ve sanal ortamda kurulacak iletişim önem taşımaktadır.

Profesyonel Site Yöneticiliği Ücretleri

Profesyonel site yönetim hizmeti veren kuruluşlar, sundukları hizmet kapsamında belli ücretler talep etmektedir. Yönetim ağının oluşturulacağı sitelerdeki gereklilikler ve talep edilen tüm hizmetler, ücretin belirlenmesine etki etmektedir. İdare edilecek bina ve daire sayısı, açık alanlardaki ek kuruluşlar, personel sayısı gibi unsurlar hizmetin niteliğini belirler. Bu yönde bir çok şirket standart paketler sunuyor. Bunlara ek olarak; daha kapsamlı ve özel projeler oluşturmak da mümkün.

NK TEKNİK yöneticilik hizmetleri doğrultusunda farklı kurgulamalar sunarak, ihtiyaca yönelik paketler oluşturmaktadır. Bahçe bakım ve peyzaj hizmetleri, bina iç ve dış temizliği, zemin bakımı gibi teknik konularda da yetkin firmalar kapsamında yer almaktadır.

Site Yönetimi

Siteler; kalabalık şehir yaşamı içinden ayrıştırılmış, konforlu yaşam alanları olarak günümüzde çokça yerleşim gören oluşumlardandır. Bu alanların periyodik bir düzende yenilenmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. İstikrarlı bir bakım ve ilgiye ihtiyaç duymalarının yanı sıra, parasal konuların gündemde olması da ayrı bir özen gerektirmektedir. Bir çok düzenleme, toplu halde uyulması gereken kurallar ve eksiksiz işlemesi gereken sistem döngüsü, yönetimi üstelenen bireylerin bir hayli iş gücü ve emek harcamasına ihtiyaç duymaktadır.

İşlem, bir muhasebe bilgisine ve işletmeci yetisine sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Topluluklar küçük ya da büyük olsun, insanların birlikte yaşadıkları tüm mekanlarda hak ve sorumlulukların gözetilmesi önem teşkil eder. Bu sebeple site yönetimlerinde de hukuki zorunluluklar bulunmaktadır.

İstanbul Site Yönetimi

İstanbul, ülke genelinde en kalabalık şehir, hatta dünya çapında ele alındığında bir çok ülkeden daha fazla nüfus yoğunluğa sahip. Bu yüzden sıklıkla yerleşim sorunu gündeme gelmektedir. İşte bu sorunlardan hareketle, yüksek binalar ve onları bir sınır içinde birleştiren site kurgulamaları hayata geçirilmiştir. Bu da doğal bir sürecin başlamasına neden olmuştur.

Ülkelerin, şehirlerin, kasaba ve köylerin kendi içinde nasıl bir yönetim düzeni varsa; bu bina topluluklarının da belli oranda kural ve yasaları bulunmaktadır. Kat maliklerinin ve kiracıların haklarını korumaya ve sorumluluklarını bildirmeye yönelik düzenlenmiş bu yasalar, bireyler arası dengeyi korumayı amaçlamaktadır.

İstanbul site yönetimi ihtiyacınızda, güvenilir ve tam kapasiteli hizmet sunumuyla NK TEKNİK ve profesyonel yönetici kadrosu, nitelikli çözümler sunuyor. Paketler ve işleyiş hakkında bilgi almak için teknik destek hattımızı arayabilirsiniz.