Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site Yönetimi; Metropoller de giderek artan nüfus yoğunluğu, bazı şehir planlamalarını gerekli kıldı. Önceleri dar alanlarda yüksek yapılanmalarla, yerleşme sorununa çözüm arayışları gündemdeydi. Fakat, daha konforlu yaşam biçimleri sunabilmek adına bu çözümler çeşitlenerek devam etti. Son geldiğimiz noktada toplu ikametlere imkan tanıyan site oluşumları, beraberinde farklı meslek kuruluşlarını hayata geçirdi. Siteler; bina topluluğu olmanın da ötesine geçerek sosyal aktivite alanları, parklar, havuzlar, alışveriş merkezleri, yürüyüş ve dinlenme alanları gibi pek çok farklı etkinliği bir-arada sunan şehir simülatörleri kapsamına erişti. İnşaat sektöründe kıyasıya bir mücadele de kaçınılmaz bir hal aldı.

Profesyonel Site Yönetimi Firması

Tüm bu etkenler ışığında hizmet sektörü bünyesinde yer alan alt elemanlar, kişisel ve toplumsal düzeyde en çok ihtiyaç duyulan kulvarlar arasında yerini alıyor. Profesyonel site yönetimi de, yükselen grafiğiyle sözü geçen hizmet alımlarından biri. Toplu yaşama alanlarının belli kriterler ışığında, tüm sakinlerine hitap eden bir seviyeyi yakalaması şart! İnsanın barınmasına ve bazı ihtiyaçlarını gidermesine (eğlence, spor, dinlenme, yeme-içme, vb.) olanak tanıyan her yapılanmanın, devridaim eden bir yenileme-bakım ve güncelleme kurgusuna ihtiyacı vardır. Yeni yasal düzenlemeler sayesinde site yönetimi hizmeti veren şirketler; site, konutlar ve bunlara bağlı tüm alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin sağlanması ve gerekli hizmetlerin satın alınması konusunda yetkilendirilebilmektedir.

Profesyonel Site Yönetim Şirketleri

Site yönetim şirketleri kapsamında; aidatların düzenli aralıklarla toplanması, temizlik ve bakım hizmetlerinde görev alan personellerin idaresi ve maaşlarının takibi, toplu alanlara ait faturaların ödenmesi gibi özen gerektiren hususlar göze çarpıyor. Bunların yanı-sıra bahçe bakım hizmetleri, ağaç bakımı, havuz bakımı, açık alanların ve apartmanların temizliği gibi elzem ihtiyaçların da karşılanması gerekiyor. Düzenli aralıklarla toplantılar düzenleyerek hak sahiplerinin bilgilendirilmesi de bu hizmetin en önemli hassasiyetlerinden biri olarak nitelenebilir.

Kolaylık ve akıcılık vaat eden bu hizmetten faydalanmak isteyen tüm hak sahiplerinin öncelikli olarak yapması gereken; sahte faturalarla, yapılmayan hizmetleri satmaya çalışan şirketlerden uzak durmalı, hizmet veren şirketten harcamalar konusunda rapor talebinde bulunulmalıdır. Bu şirketlerin, hizmeti satın alan site sakinlerine karşı bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunları bilerek yola çıkmak, doğru bir şirket tercihi yapmanızı sağlayacaktır. İşte profesyonel site yönetim şirketlerinde olması gereken prensipler;

 • Toplanan aidatların gider raporlarını düzenli tutmak ve hak sahiplerine gerekli aralıklarla bilgilendirme sunumu yapmak.
 • Site genelinde ihtiyaçtan doğan bir harcama söz konusu olduğunda, gerektiğinden fazla bir meblağ ile bütçeyi sarsmamak. Bunun akabinde belli bir kaliteyi sabit kılmak.
 • Hizmet ve ürün sağlanması sırasında güvenilir ve kaliteli markalarla alışveriş yapmak.
 • Finansal verilere ulaşılması sürecinde şeffaf olmak.
 • Aidat havuzu ve ek gider tablosunu suistimal etmemek.
 • Hukuki destek sağlamak.

Profesyonel Site Yönetimi Ücreti

Hizmeti veren şirketler bazında, farklı fiyat seçenekleri bulmak mümkün. Burada belirleyici olan; paketin içeriği, daire ve konut adedi, hak sahiplerinin ihtiyaç listesi gibi unsurlardır. En temel ihtiyaçlara yönelik bir paket satın alındığında daha düşük fiyatlar ödenmektedir. İşin içeriği değiştikçe hizmet fiyatı da belirli ölçüde yükselme gösterebiliyor. Tabi bu bir dereceye kadar makul. Site yönetimi ile görevlendirilen şirket dışında, temizlik-bakım gibi ek hizmetler için başka şirketlere başvurmak mümkün. Fakat bunun gibi detayları da aynı şirket tarafından karşılanmasını talep ederseniz bütçe de ona göre ayarlanacaktır.

Ekonomik ve tam teşekküllü profesyonel site yönetimi için NK TEKNİK insan odaklı çözümler sunuyor. Amaç; sitenin ana hatlarına ve niteliğine göre bir hizmet planı oluşturarak en geçerli fiyat aralığını alıcılara sağlamak. Bu doğrultuda sitenin hacmi ve konut varlığı gibi niceliksel detaylar önem teşkil edecektir. Farklı şirketlerden bakım, temizlik, onarım ve idari işlerin görülmesi bağlamında talepte bulunmak, çeşitli gider kalemleri oluşturur. Böylece daha yüksek bütçeli bir sitem gereksinimi doğar. Tüm toplumsal ihtiyaçların tek bir elden, kaliteli ve güvenilir bir düzeyde sağlanması; hem bireysel anlamda bütçeyi koruyacak hem de daha istikrarlı bir sistemi meydana getirecektir.

Profesyonel Site Yönetimi Firmaları

Site yöneticiliğinin deneyimli ve bu iş üzere eğitilmiş kişiler tarafından ele alınması, son yıllarda giderek artan bir talep haline geldi. Pazarın elverişli koşulları nedeniyle, bu çizgide hizmet veren firmalar da sürekli artış gösteriyor. Bu firmaların ortak faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir;

 • Aidatların toplanması ve harcamaların yapılması.
 • Temel yönetim hizmetleri.
 • Yönetim danışmanlık desteği.
 • Bakım-onarım ve temizlik hizmetleri.
 • Borçlu-alacaklı takibi.
 • Gerektiğinde hukuki işlemlerin yerine getirilmesi. (İcra vb.)
 • Gelir-gider raporlarının yöneticiye aktarılması.
 • Kurul toplantıları düzenlenmesi.
 • Çalışan maaşlarının ayarlanması.

Firmaların site yönetimi adı altında verdiği ek hizmetler de mevcuttur. Bunlar, kiracı ve mal sahiplerinin talebi doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Mağduriyet yaşanmaması adına, güvenilir bir firma ile çalışmak ve sürecin en açık haliyle takibini yapmak yerinde olacaktır. Kurumsal bir firma, site yönetiminde çıkabilecek sorunları gidererek, sistemin kusursuz bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Dışardan bir göz olarak objektif kararlar sunar ve konut sakinleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçer. Bu sektörde yer alan firmaların, gider tablosu ve harcama grafiği gibi odak noktalarında ikna edici bir şeffaflık barındırması gerekmektedir.

NK TEKNİK, bina toplulukları ve bunları barındıran sınırlar dahilinde tüm ihtiyaçları tek bir adresten sağlayarak, bireysel ve kurumsal anlamda tasarruflu bir çalışma planı amaçlamaktadır.

Yaptığı işlerin takibinde kalarak, hiçbir kuşkuya yer vermemek prensibini benimsemiştir. Güven duygusunun tüm hizmet alımlarında öncül talep olduğunun idrakinde ve bu doğrultuda ehliyetli kişilerle bir ekip çalışması içinde varlığını sürdürmektedir. Sitenizin tüm iç ve dış işlerini emin ellere emanet etmek için firmamıza ulaşabilirsiniz.