Profesyonel Bina Yönetimi

Profesyonel Bina Yönetimi; Kalabalık şehir yaşamı içinde pratik çözümlerden biri, yüksek yapılanmalar olarak karşımıza çıkıyor. Kimi zaman 3-5 kimi zaman daha da fazla katlardan müteşekkil bina oluşumları, bazen bir kat bünyesinde birkaç daire barındırabiliyor. Böylece, dar bir alanda birçok yerleşme gözlenebiliyor. İşte bu şehir planlamalarında en büyük sorun, ortak alanların yönetilmesi ve bu alanlarda hak sahibi olan bireylerin uyuşmazlıkları…

Bina Yönetimi Şirketi

Genel bir bina içi temizliğinden, asansör bakımına ve aidat tutarlarının belirlenmesine kadar farklı seslerin yükselmesi muhtemel. Özellikle bina sakinlerinden bir daire sahibinin yönetimi ele almasıyla birlikte, bu sorunlar daha da zorlayıcı bir boyutta ayyuka çıkabilmektedir. Belirlenen aylık ödemelerin gerekliliği ve yeterliliği, her zaman taraflar arasında sabitlenmesi zaman alan bir süreci ifade ediyor. Bu durum zamanla diğer ihtiyaçların karşılanmasını da aksatarak içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

Binaların yapı unsurları ve enerji sarfiyatı gibi hususlar, yönetimin iskeletini oluşturmaktadır. İkamet ve yerleşme kavramlarını karşılayan bir mekanda belli başlı idari işler gündeme gelecektir. Bunlar,‘Apartman Yönetim Kanunu’nda belirtilen maddelere riayet edilerek yerine getirilmektedir. Bu yönetmelik; kat maliklerinin hakkını ve sorumluluklarını belirlerken, yönetici sıfatına sahip bireylerin görevlerini de açıklamaktadır. Yönetimde söz sahibi olan kat sahipleri arasında bir kurul oluşturulur ve belli aralıklarla kurul toplantıları düzenlenir. Bu kurulda alınacak kararlar oy çokluğu ile belirlenir. Kuruldaki her bireyin bir oy hakkı bulunmaktadır. Fakat bu kararlarda aykırı görüşlerin oluşması gibi sebeplerle hukuki yollara başvurulabilmektedir.

Bahsedilen bu sistemin işleyişi sırasında, çok zaman ortak yaşamı imkansız kılabilecek sorunlar meydana gelmektedir. Normal şartlarda bireylerin bir arada yaşayabilme kabiliyeti, belli kararların alınması ve yürütülmesi gibi önem derecesi yüksek konularda yitirilebiliyor. Tüm bu etkenlerden hareketle, bu süreci sizin adınıza yöneten profesyonel bina yönetimi hizmetleri gün ışığına çıkmıştır. Tabi ki bu yönde bir hizmet alımında da dikkat edilmesi gereken noktalar olacaktır. Bina genelinde huzur, asayiş ve süreklilik sağlamak adına; güvenilir ve tam yetkili firmalarla çalışmak yerinde olacaktır. Bunun için detaylı bir araştırma yaparak, en verimli hizmete ulaşabilirsiniz.

Profesyonel Bina Yönetimi Hizmeti

Son yıllarda; yoğun nüfuslu konutlarda insan ilişkileri, bazı sektelere uğrayarak yıpranmaya başlamıştır. İnsanların mali ve idari konularda ortak paydada buluşabilmesi ve bu konuda istikrar sağlayabilmesi için tam profesyonel bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat bu, yaşam alanlarının sınırları dahilinde her zaman mümkün olmayabiliyor. Toplumun en küçük ve içe dönük birimi olan aile kavramı; kişisel ihtiyaçların ön planda tutulduğu bir topluluk. Bu yüzden ortak ihtiyaçlar konusunda mutabakat sağlanması oldukça zorlaşa bilmektedir.

Hayatın devamlılığını sağlayan niteliklerin yerine getirilememesi ya da bu esnada çeşitli sorunların baş göstermesi ile; sistemi sizin adınıza yönetecek yeni meslek kuruluşları meydana gelmiştir. Özellikle adı geçen, profesyonel bina yönetimi kapsamında verilen hizmetler, toplu yaşamaya kolaylık sağlayan bir faaliyet alanı olarak dikkat çekiyor. Binaların gelir-gider muhasebesini tutan ve gerektiğinde temizlik-bakım gibi ihtiyaçlarını karşılayan bu yönetici firmalar, büyük şehirlerde en çok rağbet gören hizmet kolları arasında. İçeriğine göz attığımızda şu maddelerle özetlemek mümkün;

  • Muhasebe işlemleri
  • Gerektiğinde hukuki destek sağlanması
  • Aidatların belirlenmesi ve toplanması
  • Bütçe hesaplaması
  • Finansal yönetim
  • Temizlik ve bakım hizmetleri
  • Bahçe ve peyzaj düzenlemeleri
  • Asansör bakım ve onarımı
  • Teknik destek
  • Yönetim danışmanlığı

Bina oluşumlarının içerdiği özelliklere göre bu maddeler çoğaltıla bilmektedir. Ayrıca, kat sahipleri ve kiracıların istek ve talepleri de göz önüne alınarak en verimli hizmet paketini oluşturmak da mümkün. Bunun için hizmet veren firma ve bina sakinleri arasında tercihlerin belirlendiği bir toplantı yapılması ya da bina genelinde vekil olarak atanan kişi ya da gruplar tarafından ihtiyaçların beyan edilmesi gerekmektedir. Toplu konutlarda ortak kullanım alanları ve mali işlerin yönetilmesinde, belirlenen yasalar yol gösterici olacaktır.

Bina Yönetimi Firmaları

Binaların iç ve dış işlerini yerine getirmek üzere faaliyet gösteren firmalar her geçen gün artış göstermektedir. Bu firmaların temel anlayışı, dışarıdan bir müdahale ile iç kargaşaların önüne geçmektir. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması adına, idare sürecinde uygulanacak yöntemlerin ve izlenecek yolların önceden belirlenmesi ve bunların resmiyet taşıyacak bir sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Yeni yasal düzenlemelerle bu mekanların yönetimi, kurumsal firmalar tarafından yapılabiliyor. Böyle bir hizmetten faydalanacak kişi ve toplulukların iyi bir araştırma sonucu bir firmada karar kılmaları doğru olacaktır. Yapılacak tüm harcamaların, faturalarla rapor edilmesi ve hesaplanan aidat tutarının geçerliliği önem taşımaktadır.

Bina yönetimi firmaları; gerekli materyallerin sağlanmasında bütçe planlamasını doğru yapmak zorundadır. Bu materyaller, bütçeyi sarsan bir pahalılık göstermemeli fakat bununla birlikte düşük kalite üretimler de olmamalıdır. Dış cephe ya da iç alanların temizlenmesinde doğru ürünler seçilmeli ve bu ürünlerin kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır. Kat sahiplerinin ve ikamet eden tüm bireylerin mali hakları gözetilmelidir. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmayan hiçbir firma ve kuruluş kalıcı olamayacak ve sektörün ilerlemesine set koyacaktır.

NK TEKNİK, kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Memnuniyet garantisi vurgusuyla yola çıkan firmamız, bina yönetimi kapsamında da güvenilir ve şık bir hizmet sunumunu alıcılara sunmaktadır. Yerleşim alanlarınızın finansal ve genel yönetimini firmamız yetkililerine teslim ederek konforlu bir yaşam alanı sağlayabilirsiniz. Nasıl bir yol izleneceği ve ne gibi teminatlar sunulacağı konusunda firmamız yetkililerinden bilgi alabilirsiniz.