Profesyonel Apartman Yöneticiliği

Profesyonel Apartman Yöneticiliği;Geleneksel yöntemlerde, bir apartmanın gider tablosunu takip eden ve mübrem ihtiyaçlarını, toplanan aidat içinden gideren bir yönetici seçilirdi. Bu yönetici aynı zamanda bina sakinlerinden olduğu için, yapılan işlerde deneyim ve objektiflik kavramlarına kuşkuyla yaklaşılırdı. En iyi niyetli bakış açısıyla, yönetici vasfını almış kişinin kendi özel iş ve aile yaşantısından fırsat bulup binanın ihtiyaçlarına yönelmesi yetersiz kalırdı. Büyük şehirlerde kilometre başına düşen insan sayısının gittikçe artması, toplu yaşam alanlarının oluşmasına olanak sağladı. Bu ortak mekanların da belli bir idari düzende sabit kılınması en temel ihtiyaç haline geldi. Böylece kendi içinde bir mevzuat gereksinimi doğmuş oldu. Bu doğrultuda hayata geçirilmiş çözümlerden biri, profesyonel apartman yöneticiliği.

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Firması

İnsanların mali koşullarına etki eden tüm hizmet dalları, güvenilirlik kavramını gündeme getirir. Apartmanın tüm sabit ve ekstra giderlerini, uygulanacak hizmetleri, yenileme yönündeki faaliyetleri bir sisteme oturtmak, herkesin yapılan uygulamalar hakkına bilgi sahibi olmasını sağlamak, baştan sona takip edilebilir bir yönetim planı oluşturmak için bu statüde hizmet sağlayan firmalara eğilim artmaktadır.

Profesyonel Apartman Yönetimi

Bir apartmanda aidatların toplanması, asansör bakımı, bina ve merdiven temizliği, bahçe bakımı, boya-badana gibi yenileme hizmetlerinin yerine getirilmesi için, apartman sakinleri arasından bir tercih yapılabilmektedir. Ya da tüm bu hizmetleri yürütmesi adına bir firma görevlendirilerek dışarıdan bir müdahale sağlanabilir. Burada dikkatle üzerinde durulması gereken konu; eğer bina dışından bir yönetim arzulanıyorsa, kurumsal firmalar içinden bir seçim yapılmalıdır. Firma ile anlaşırken size ne kadar şeffaf bir hizmet sunacağı önemlidir. Belli aralıklarla toplantılar düzenlenmeli ve harcama defteri incelenmelidir.

İkamet edilen binada kaç daire olduğu, asansör olup olmadığı, bahçe varlığı ve ebadı, binada görevli hizmetli olup olmaması gibi unsurlar aidat tutarını belirleyen değişkenlerdir. Fakat bazı yöneticiler bu aidatı gereğinden fazla tutabilmekte ve aidat havuzunda biriken paradan kat sahiplerinin ve kiracıların haberi olmayabilmektedir. Bu sebeple; tüm gider ve gelirlerin, faturalarıyla birlikte ibraz edilmesi zorunlu olmalıdır. Ancak bu şekilde, tüm apartman sakinleri arasında uyum ve anlaşma sağlanabilir. Aksi halde, hukuki yollarla çözümüne ihtiyaç duyulan mali sorunlar baş gösterecektir.

Profesyonel Apartman Yöneticiliği Ücretleri

Profesyonel apartman yöneticiliği kapsamında hizmet veren firmalar, belli kriterler ışığında ücret çizelgesi oluşturur ve hizmetin içeriği bu çizelgede belirtilir. Bunun yanı sıra bir çok yönetim şirketinin oluşturduğu paketlerde de farklı fiyat seçenekleri sunulmaktadır. Apartmanın genel ve elzem ihtiyaçları belirlenir. Bu doğrultuda en verimli proje oluşturulur. Hazır projeler içinden bir paket seçimi yapılacaksa, firmanın koyduğu fiyatlar geçerli sayılır. Fakat, dahil edilmek istenen hizmet kolları ya da ihtiyaç duyulmayan maddeler olduğu takdirde, yeniden bir düzenleme yapılarak fiyat hesaplanabilir.

Firmaların yöneticilik adı altında verdiği hizmetler nitelik ve nicelik bakımından ne düzeyde olduğu fiyatı belirleyen başlıca etkendir. Bu yönde bir talebiniz varsa; güvenilir firmalar içinden ekonomik koşulları sağlayan ve tam kapasiteli paketler vaat edenleri tercih etmeniz yerinde olacaktır.

NK TEKNİK ekonomik ve güvenilir hizmet anlayışıyla, apartman ve site yönetim hizmetlerini sizler için özenle oluşturmaktadır. Ücretsiz keşif avantajlarımızdan yararlanarak, ihtiyacınız olan hizmeti firmamızdan rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Bunun için teknik ekibimizle iletişime geçerek, sürecin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Apartman Yöneticiliği Şirketleri

Toplu yaşama alanlarının yönetilmesi ve düzenlenmesi, eskiden beri ihtiyaç duyulan hizmetler arasında yerini alıyor. Ortak kullanıma ayrılmış tüm alanlar, adil bir düzen içinde güncellenme ihtiyacı duyar. Bu güncellenme; temizlik, bakım, yenileme ve ortak faturaların ödenmesi gibi hususlardan oluşabilir. Apartman sakinleri arasından seçilen yönetici, her zaman bu hizmet üzere hassasiyet gösteremiyor. Bunun en büyük sebebi de; öncelikli olarak özel iş hayatına harcadığı zaman ve efor diyebiliriz. İşte tam bu noktada profesyonel yönetim şirketleri devreye girerek, olası anlaşmazlıkların önüne geçiyor ve tüm deneyimini ve iş gücünü bu doğrultuda harcıyor.

Profesyonel şirketlerin arasında da işin hakkını veremeyen yapılanmalar mevcut. Gün geçtikçe rağbet gören bu alanda hizmet sunan şirketler, görevi kötüye kullanma ya da düzensiz çalışma gibi unsurlarla mağduriyet yaşatabiliyor. Bu yüzden, bir şirketten yönetim hizmeti alacağınız da ne tür verilerle hizmet vereceğinden emin olmanız gerekiyor. Öncelikle belirlenmesi gereken prensipler; şeffaflık, güvenilirlik gibi kavramlar. Bunların akabinde gelir-gider defteri ve faturalar söz konusu olduğunda, tutarlı bir rapor düzenlenmesi şart! Ödediğiniz miktarın ne gibi ihtiyaçlara harcandığını rahatlıkla takip edebileceğiniz bir sistemle, tüm olumsuzlukların önüne geçilebilir.

Dışarıdan Apartman Yöneticiliği Ücretleri

Bir binanın idari işlerini, genel temizliğini, bakım-onarım gibi ek ihtiyaçlarını karşılamak üzere meydana getirilmiş bu meslek kolu; deneyimli ve eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Her konutun ihtiyacı doğru belirlenmeli, eksik ya da fazla bir ücretlendirme yapılmamalıdır. Her apartmanın bir iç yapılanması ve ihtiyaç duyduğu idari süreçler mevcuttur. Bu sebeple, firmalar bazında bazı özel düzenlemeler bulunmakta ve ücretlendirme, hizmeti verecek firmaya ve konutun niteliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

NK TEKNİK tüm teknik hizmetleri tek bir çatı altında barındırırken, apartman yönetimi gibi özel deneyim gerektiren alanlarda da varlığını sürdürüyor. Kat sahiplerinin ve binada ikamet eden kiracıların birincil gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, en kapsamlı kurguyu oluşturmakta ve bu doğrultuda ekonomik çareler sunmaktadır.