Beylikdüzü Yalıtım

Beylikdüzü yalıtım, her türlü dış etkinin iç mahallere sızmasını engellemek üzere gerçekleştirile uygulamaları kapsar. Son teknolojik materyaller kullanılarak sağlanan bu hizmet, özellikle yapı içlerinde çeşitli tasarruf programlarını mümkün kılacaktır. Nem, ısı, rutubet, yağmur, rüzgâr ve benzer dış etkiler, insan sağlığı ve yapıların kullanım niteliği açısından zararlı oluşumlardır. Bireylerin ısınma sürecinde kullandıkları mekanizmaların tükettiği enerji, yalıtım ve mantolama uygulamalarıyla paralel bir grafik izler. Ayrıca farklı amaçlarla gerçekleştirilen yalıtım uygulamaları da bulunuyor. Bunlar dış cepheleri yangın ve benzer afet durumlarına karşı daha mukavemetli hâle getirmede büyük rol oynar.

Beylikdüzü Yalıtım Firması

Yalıtım programları nasıl yapılır?

Her türlü izolasyon ve yalıtım uygulamasında kullanılacak malzemeden uygulanacak tekniğe kadar uyulması elzem bir yönetmelik bulunmaktadır. Binaların yanmaz özellikte abad edilmeleri de bu zarurî uygulamaları gündeme getirir.

Yalıtım hizmetinde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Bir firmadan yapıların iç ve dış yüzeylerine, özel bölmelerine ve iş gücü sağlanan strüktürlere yapılacak her türlü uygulama alımlarınızda bazı kriterleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ehliyetli ve güçlü referanslara sahip firmalar, binaların TSE kriterlerine uygun bir yalıtımdan geçmesine olanak tanır.

Yalıtım Ne Demek?

Yalıtım ne demek?

Çeşitli spesiyal malzemelerin kullanımıyla iç ve dış ortam arasındaki enerji akışını kısıtlayan uygulamalar yalıtım olarak adlandırılır. Bu enerji türü çok çeşitli kavramlarla karşımıza çıkmaktadır. Kısaca bunlar;

 • Ses
 • Isı
 • Elektrik
 • Işık
 • Su ve yağmur
 • Hava, rüzgâr

Yalıtımın amacı nedir?

Bir binanın yüzeysel ve bölgesel olarak yalıtım ve mantolama programlarına tâbi tutulmasında aslî amaç korumadır. Hem yapısal hem de bireysel bazda kurgulanan bu koruma faaliyetleri, bina ömrü ve kişisel konfor açısından oldukça önemlidir.

Yalıtım yapılmayan binalarda ne gibi sorunlar meydana gelir?

Gerekli teknik uygulamalar eşliğinde gerçekleştirilmeyen ve eksik yapılan yalıtım programları büyük zayiatlara neden olacaktır. Binada ikamet edenlerin can güvenliğinden, konfor düzeylerine kadar etki alanı bulunmaktadır. Hava kirliliğinin kapalı mahallere sızması, solunan havanın kalitesini düşürür. Ayrıca yalıtım yapılmayan strüktürler de yangın ve sel gibi afetlerin etkisi can kaybına kadar yol açabilmektedir. Enerji tüketimi gerçekleştiren mekanizmaların kullanımında, binanın yalıtım programı önem taşır. Özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde enerji tüketimi bu uygulama ile doğrudan ilgilidir. İş gücü sağlanan yapılarda da ses geçirgenliği arttıkça, çalışan veriminde düşüş gözlenmektedir.

Yalıtımın faydaları ve avantajları nelerdir?

Bireylerin ve kurumların mevsimsel parametrelere göre ısınma ve serinleme gereksinimleri, çeşitli mekanizmalar tarafından sağlanmaktadır. Bu mekanizmalar belli enerji türlerinin kullanılmasıyla aktive olur. Ortamda eksik yalıtım mevcutsa, ısı kaybı yaşanacaktır. Bu da kullanılan enerjinin üst limitlere ulaşmasına neden olur. Güçlü bir mantolama ve yalıtımla enerji tasarrufu %50’lerin üzerine çıkan bir grafik sergiler. Diğer avantaj ve kazanımları özetlemek gerekirse;

 • Enerji verimliliği artar
 • Bina ömrü uzar
 • Yaşam kalitesi yükselir
 • İş gücü veriminde artış sağlanır
 • Atık gazların solunan havayla teması kesilir
 • Can güvenliği yaratan olaylar asgarî düzeye indirgenir

Yalıtım Çeşitleri

Yalıtım çeşitleri nelerdir?

Daha konforlu yapı organizasyonlarının ve dirençli dış cephe kurgularının yaratılmasında uygulanan yalıtım programları çeşitli etkilere karşı farklı teknikleri gerekli kılar. En genel başlıklarda yalıtım türleri şu şekildedir;

 • Isı Yalıtımı: Yapı yüzeylerinde ve iç tesisat programlarında uygulanır. Enerji verimliliği açısından son derece önemlidir. Ayrıca çevresel menfi etkiler de ekarte edilmiş olur.
 • Su Yalıtımı: Sıvı etkiler ve nem oranının engellenmesinde projelendirilmektedir. Pek çok yapı bölmesinde uygulanabilir. Bina temellerinde çürüme ve yıkılma problemleri ekarte edilirken, çatılarda sızdırma ve çökme sorunsalı yok edilmektedir. Ayrıca pencerelerde, balkonlarda, dış cephe organizasyonlarında ve çeşitli yerlerde gerçekleştirilebilir.
 • Ses Yalıtımı: Dış mahâllerden içeriye sirayet eden her türlü ses, ortam konforuna ve bireysel verime etki eder. Kullanılan bazı mekanizmalarda bulunduğu gibi, bina duvarlarında ve pencerelerde de yapılması elzem uygulamalardan biridir.
 • Yangın Yalıtımı: Binaların yanma olasılığını en aza indirgemek ve can güvenliğini en yüksek limitte sağlamak adına önem teşkil eder.
 • Tesisat Yalıtımı: Sıvı ve gaz akışkanın geçtiği borular, atık hava ve zehirli maddelerin tahliye edildiği kanallar yalıtım programlarıyla desteklenir. Bu yalıtım programında sızdırmazlık ve ses geçirmezlik gibi çok amaçlı bir proje hayata geçirilecektir.

Yalıtım Malzemeleri Nelerdir?

Uygulamanın sağlanacağı bölgenin türüne ve geçirmezlik sağlanacak etkinin niteliğine göre çok çeşitli yalıtım malzemeleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Cam yünü
 • Taş yünü
 • Poliüretan
 • Fenol Köpüğü
 • Seramik Yünü
 • Polistiren
 • Mantolama
 • Ahşap lif
 • Çift cam
 • Perlit
 • Mantar
 • Kauçuk
 • Kalsiyum silikat
 • Polietilen köpük vb.