Apartman Yönetim Şirketi

Apartman Yönetim Şirketi; Kentsel yerleşim alanlarında sanayileşme ve buna bağlı yerleşmeler, çok katlı yapılanmaların inşasını gerekli kılmıştır. Öyle ki, çok geniş olmayan arsalara bile mimari yöntemler uygulanarak birçok daire yerleştirilmiştir. Yüksek katlara ulaşımı sağlamakta asansörler, en pratik çözüm olarak uygulanmış ve apartmanlar daha konforlu hale getirilmiştir. Kent merkezlerinde hemen hemen her sokakta bu strüktürel oluşumlar dikkat çekmektedir.

Apartman Yönetim Şirketi Hizmetleri

Bu yapılarda ikamet eden bireylerin, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanına sahip olmaları bazı kurallar çerçevesinde hareket etmelerine bağlıdır. İnsanların bir arada bulundukları her alanda süreklilik arz eden bir sistemin kurulması gerekir. Bunların en başında temizlik ve bakım gelmektedir. Apartmanların girişleri, varsa otopark alanları, asansör ve merdivenler hijyen standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca bahçeli binalarda bu kısımların da düzenli bir müdahaleye ihtiyacı vardır. Bunlar bir binanın yönetiminde gerekli olan hizmetleri kapsar. Fakat ortak alanların idare edilmesinde mali düzenlemeler de kaçınılmaz olmaktadır. Tüm bu bahsi geçen temizlik ve bakım uygulamalarının yerine getirilmesi için, her kat sahibi ve kiracı aylık ödemeler yapmaktadır. Bu ödemelerin toplanması ve gerekli kalemlere harcanması, bina sakinleri arasından seçilen bir yönetici tarafından gerçekleştirilir. Özetle apartman yöneticisinin sorumluluğunda olan faaliyetler şöyledir;

A-)Genel yönetim işleri:

 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getiren yönetici, tüm dairelerin ve binanın korunması ve gerekli bakım periyotlarının gerçekleşmesi gibi konularda da görevlidir.
 • Yapılacak işlemler için kat sahiplerinden belli miktarlarda ödenek toplayarak gayrimenkulün sigortası, asansörlerin onarımı gibi önemli planları yapmak durumundadır.
 • Ödeme yapmayan kat sahiplerinden hukuki yollarla borçları temin etmek de yine yöneticinin görevleri arasında yer almaktadır.
 • Ödeneklerin toplanması ve harcanmasında sabit bir banka hesabı kullanarak, gelir-giderlerin resmi bir dayanağı olması, çıkabilecek anlaşmazlıkların önüne geçecektir.

B-) Yöneticilerin Sorumlulukları:

 • Binadaki yerleşme ve çıkışları takip ederek muhtarlığa bildirmek zorundadır.
 • Yerleşim dışı; saklanma, gizlenme ve ikamet gibi durumların da takibini yapmakla yükümlüdür.
 • Aykırı durumları yetkili kuruluşlara bildirmesi gerekmektedir.

Bunların dışında, yöneticilik görevini üstlenmiş kişilerin de bazı hakları bulunmaktadır. Örneğin; borçların tahsil edilememesi gibi durumlarda istifa etme hakkı her zaman saklı tutulmaktadır.

Tüm bu bilgiler ışığında, özellikle kalabalık konutlarda bu işlerin takibi git-gide zorlaşmaktadır. Bu da farklı bir iş gücünü meydana getirerek, profesyonel şirketlerin yönetimi ele almasına olanak tanımıştır. Apartman yönetimi kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin de bu hukuki kurallara riayet etmesi ve süreçten kimsenin zarar görmemesi teminat altına alınmalıdır.

Apartman Yönetim Şirketleri

Apartman yönetim şirketleri son dönemlerde insanları zorlayan şehir yaşamı, pratik çözüm arayışlarına sebep olmuştur. Kadın-erkek fark-etmeksizin aktif bir çalışma hayatı süren aile bireyleri, yaşam alanlarında belli bir kaliteyi yakalamak adına ekstra emek harcamak durumundalar. Fakat bu, zaman yönetiminde belli sıkıntılara yol açabiliyor. Ortak paylaşım alanlarının yönetilmesi, kalabalık yapılarda fazlasıyla zaman isteyen bir faaliyet. Bu yüzden işi profesyonel şirketlere bırakmak, sıklıkla başvurulan çözümler arasında yerini almaya başladı.

Apartman yönetim şirketleri, kat mülkiyet kanunu kapsamında şeffaf bir uygulama gerçekleştirmek durumundalar. Burada kullanılacak tüm materyallerin ve temizlik-bakım uygulamalarının bütçe planını aşmamasına özen göstermeleri gerekiyor. Ayrıca tüm aidatları toplamak ve bu birikimi gerekli yönlerde harcamak, şirketlerin en önemli görevleri arasında. Genel olarak ele alındığında bir yönetim şirketinin başlıca uygulama alanları şu şekilde olmaktadır;

 • Apartman işletme planının hazırlanması ve sorunların çözümü.
 • Uygulamaların ve kurul kararlarının yasalara dayandırılması.
 • Hukuki işlemlerin takibi ve sonuca vardırılması.
 • Aidatların toplanması, ödemelerin yapılması ve gelir-gider raporlarının sunulması.
 • Genel temizliğin yapılması.
 • Asansör bakım ve tamiri.
 • Güvenlik elemanlarının güncel tutulması.
 • Binada varsa personellerin ödemeleri ve çalışma düzenlerinin takibi.
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının düzenlenmesi.
 • Enerji tüketim faturalarının ödenmesi ve takip edilmesi.

Profesyonel bir şirketin tüm bu maddeleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Yaptığı her uygulamada yasal yollar kullanılmalı ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmelidir. Tüm kat maliklerinin ve bina sakinlerinin hakları korunmak durumundadır. Böylece daha rahat ve konforlu yaşam alanları oluşturmak mümkün olacaktır. Ayrıca bu konforun sağlanmasında, bireyler kusursuz işleyen bir sistemde, emek ve zaman harcamak zorunda da kalmayacaktır.

İstanbul Apartman Yönetim Şirketi

İstanbul genelinde hizmet veren bina ve site yönetim şirketleri, belli tarifeler uygulamaktadır. Hizmetin içeriği ve yönetim planları, şirket bazında farklılıklar gösterebilmektedir. Ortak amaç; apartman sakinlerinin sabit bir düzen içinde sorunsuz yaşayabilmeleridir. Tabi, bu doğrultuda güven duygusunu ön planda tutan ve deneyimli bir şirketle çalışmak fayda sağlayacaktır. Kalabalık yapıların istikrarlı bir şekilde yönetilmesi, ödemelerin düzenli olarak tahsil edilmesi ve gerekli kalemlere harcanarak eksiklerin giderilmesi tam kapasiteli bir çalışma düzenine ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda tüm hassasiyetlere özenle eğilen NK TEKNİK hizmet kapsamında yer alan, apartman yönetim hizmetinden faydalanabilirsiniz.

NK TEKNİK, bir yapının ve yapılar topluluğunun ihtiyaç duyduğu tüm sistemleri tek bir platformdan sağlamakta, böylece daha hızlı ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Şirketimiz, memnuniyet garantili hizmet prensibini benimsemiş ve gün geçtikçe hizmet ağlarını genişleten bir şirket haline gelmiştir. Bir binanın veya sitenin yönetimi kapsamında uygulanacak tüm adımları ve anlaşma şartlarını öğrenmek için firmamız yetkilileriyle temasa geçebilirsiniz. Ayrıca idari ve mali işlerinin yürütülmesini talep ettiğiniz yapıların ihtiyacına yönelik farklı paket seçeneklerimiz de mevcuttur.